Laat alles goed geregeld achter

Testament

In een testament leg je jouw wensen vast, waar de diversen bezittingen terecht moeten komen. Er zijn verschillende redenen om een testament vast te leggen. Je wilt bijvoorbeeld zoveel mogelijk erfbelasting besparen of zorgen dat alles bij langst levende terechtkomt. Onze notaris adviseert je graag over de mogelijkheden in jouw situatie.

Zonder een testament bepaalt het erfrecht wie jouw erfgenamen zijn. Wanneer je erfgenamen van jouw erven betalen zij erfbelasting. Een goed testament opstellen kan helpen bij het besparen op de erfbelasting. Neem contact met ons op om te kijken wat wij kunnen betekenen voor jou.

Levenstestament

Een levenstestament bestaat uit jouw wensen als je je in een situatie bevindt waarin je zelf niet meer in staat bent om je zaken te regelen. Dit kan door ziekte gebeuren of door een ongeval. Wil je deze wensen vast hebben staan voordat het onzekere kan gebeuren?

Wat regel je in het levenstestament:

  • Medische wensen (behandelverbod, euthanasieverklaring, euthanasieverbod)
  • Aanwijzen van medisch gevolmachtigde(n)
  • Ingangsmoment van de volmacht
  • Aanwijzen wie de gevolmachtigden zijn
  • Handelingen wat de volmacht mag doen
  • Controle op de gevolmachtigden (toezichthouder of recht vastgelegd in akte)
  • Volmacht voor het doorlopen van de bedrijfsvoering
  • Doorgeven van de volmacht of de opvolgende volmacht (bepalen wie je vertegenwoordigt als de eerst aangewezen gevolmachtigde(n) de volmacht niet kunnen uitoefenen)

Mantelzorg

Zorg jij voor een naaste die een beperking heeft, hulpbehoevend of langdurig ziek is uit je directe sociale omgeving? Dan ben je een mantelzorger, zelfs als het vanzelfsprekend voelt voor bijvoorbeeld een kind of een ouder. Mantelzorg is een hulp die verder reikt dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp’. Mantelzorg is geen vrijwilligerszorg. Vaak wordt dit door elkaar gehaald. Bij vrijwilligerszorg kies je ervoor om voor iemand te zorgen waar je geen emotionele band mee hebt.

Het is belangrijk dat tijdig de zaken goed worden afgesproken en vastgelegd. Een akte kan alleen opgesteld worden wanneer je wilsbekwaam bent. Jouw mantelzorger heeft niet automatisch de juridische bevoegdheid om alle zaken voor u te regelen. Dit wordt geregeld in het levenstestament. Heb je geen levenstestament op laten stellen, dan krijgt jouw mantelzorger te maken met de wettelijke beschermingsmaatregelen. Dit betekent dat de mantelzorger bewind en mentorschap of curatele moet aanvragen bij de rechter. Als diegene eenmaal bevoegd is zijn er strikte regels. Ook over veel zaken moet er toestemming aangevraagd worden bij de rechter. In de praktijk wordt het vaak gezien als belemmering, omdat je dan voor allerlei zaken toestemming moet aanvragen en er controle plaatsvindt, die er voordien niet was.

Curatele en meerderjarigenbewind

Worden jouw ouders, partner, echtgenoot of kind ‘Wilsonbekwaam’ voordat zij een levenstestament of volmacht hebben laten opstellen, dan kan de rechter op jouw verzoek een curatele of bewind instellen. Bewind wordt ook gebruikt om mensen te helpen in hun financiële situatie. Voor alle niet financiële zaken kan een mentorschap voldoen. De nodige zaken kunnen namens hen geregeld worden. Echter, is daarvoor wel telkens een machtiging nodig van de kantonrechter. Tevens moet de curator of bewindvoerder jaarlijks verantwoording af te leggen aan de kantonrechter. Benieuwd wat wij kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op.