Alles rond je huis goed vastgelegd

Wonen

Huis kopen of verkopen? Het proces van een verkoop of aankoop heeft verschillende fases. Hieronder staan verschillende onderdelen benoemt en wat wij kunnen betekenen per fase:

Koopovereenkomst

Natuurlijk is alles bij het kopen van een huis van belang maar het koopcontract is misschien wel de belangrijkste. In de koopovereenkomst staan afspraken die je maakt met de (ver)koper. Het is de basis voor de overdracht van jouw/jullie huis. Hierin moeten heldere afspraken staan, gevolgen als de andere partij in gebreke blijft en eventueel het inschrijven in het kadaster.

Akte van levering

Een leveringsakte is het uitgangspunt van de koopovereenkomst. Hierin wordt de eigendomsoverdracht vastgesteld van het registergoed. Deze akte wordt door de notaris bij het kadaster ingeschreven, zodat je definitief eigenaar wordt.

Hypotheekakte

Deze akte wordt opgesteld door onze notaris om jou (de hypotheekgever) een onroerende zaak (de woning) als onderpand te geven aan de geldverstrekker (hypotheeknemer) in ruil voor de geldlening. De notaris neemt de hypotheekakte door met jou/jullie en deze wordt daarna ondertekend door de bank en de notaris. Wanneer de echtgenoot of geregistreerd partner het huis ook gaat bewonen, moet deze ook tekenen voor de hypotheekvestiging.

Akte van splitsing

Een splitsingsakte is nodig als een gebouw gesplitst moet worden in appartementsrechten. Een vereniging van eigenaren wordt opgesteld en het reglement wordt vastgesteld. In de splitsingsakte staat wat jouw aandeel is van het gebouw waar je je appartement bezit. Het bepaalt ook welke gedeelten van het gebouw privé en gemeenschappelijk zijn.

Mantelzorg wonen

Zorg je voor een naaste die niet bij je in de buurt woont? Misschien overweeg je wel om dichter bij elkaar te wonen. Er zijn verschillende mogelijkheden, maar deze hebben ieder hun eigen voor- en nadelen. In een mantelzorgwoning woon je dichtbij je naaste, die de zorg verleent. De diverse opties nemen we graag met je door.