Zonder zorgen het water op

Vaartuigen

Net zoals heel Zeeland kent ook ons notarishuis een lange traditie in de pleziervaart, visserij en bedrijfsmatige scheepvaart. Vanzelfsprekend als het gaat om de aankoop van jouw schip en de aanvraag of wijziging van de teboekstelling bij het kadaster. Maar je kunt ook bij ons terecht voor het aanvragen van zeebrieven, een registratie in het visserijregister of voor het regelen van een identiteitsbewijs.